ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CLOUDplus

Για το CLOUDplus η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Το CLOUDplus είναι μια συνδρομητική διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης και διαμοιρασμού απεικονιστικών εξετάσεων και δίνει τη δυνατότητα σε κάθε διαγνωστικό απεικονιστικό εργαστήριο ή κλινική να δημιουργήσει ψηφιακά αρχεία των απεικονιστικών εξετάσεων που διενεργούν, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαμοιράζονται με τους ασθενείς τους, τους ιατρούς-ακτινοδιαγνώστες των ίδιων των κέντρων και (κατά περίπτωση) με τους παραπέμποντες ιατρούς.

 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το CLOUDplus  είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, ενεργεί δε σαν Εκτελών την Επεξεργασία για τα διαγνωστικά κέντρα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Διεύθυνση: Πέτρου Καλλιγά 20, Αθήνα Τ.Κ 114 74
Τηλέφωνο:  +30 21 0220 2969
E-mail: [email protected]

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO), στο email [email protected]

 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ CLOUDplus & ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Δεδομένα που αποθηκεύονται στην πλατφόρμα CLOUDplus
Το CLOUDplus επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την αποθήκευση και το διαμοιρασμό και μελέτη ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο CLOUDplus είναι οι απεικονίσεις των ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων των ασθενών και οι αντίστοιχες διαγνώσεις τους. Στην πλατφόρμα αποθηκεύεται επιπλέον το ονοματεπώνυμο του ασθενούς, του θεράποντος ιατρού, καθώς και το email και οι κωδικοί που δίνονται αυτόματα από το σύστημα στους χρήστες, προκειμένου να συνδεθούν με την πλατφόρμα.

B. Δεδομένα του ιστότοπου cloudplus.gr
Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα cloudplus.gr, γίνεται χρήση cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή της και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση μέσα από το cloudplus.gr. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για Cookies που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του cloudplus.gr και την οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και με σκοπό να απαντήσουμε στο μήνυμά σας συλλέγουμε τα δεδομένα που συμπληρώνετε στα απαραίτητα πεδία.

 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

i. Η ρητή συγκατάθεση των ασθενών των εξετάσεων, η οποία δίνεται εκ των προτέρων στο διαγνωστικό κέντρο που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του CLOUDplus.
ii. Η ολοκλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του CLOUDplus και των διαγνωστικών κέντρων
iii. Η υποστήριξη των έννομων συμφερόντων του CLOUDplus. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε στους συνδρομητές μας.

 

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα που αποθηκεύονται στην πλατφόρμα μπορεί να έχουν:

 • Ο ασθενής από δικό του προσωπικό λογαριασμό έχει πρόσβαση σε όλο το απεικονιστικό και διαγνωστικό του αρχείο.
 • Οι εσωτερικοί ιατροί-ακτινοδιαγνώστες των διαγνωστικών κέντρων που διατηρούν συνδρομή στο CLOUDplus για να διαγνώσουν τις εξετάσεις
 • Παραπέμποντες ιατροί για προβολή των εξετάσεων και των διαγνώσεων των ασθενών τους, εφόσον οι ασθενείς έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για αυτό. Οι ιατροί έχουν πρόσβαση μόνο στις εξετάσεις που συνταγογραφούν και όχι σε όλο το ιστορικό του ασθενή. Διευκρινίζεται ότι υπεύθυνα για τη λήψη των σχετικών συγκαταθέσεων των ασθενών είναι τα ίδια τα διαγνωστικά κέντρα.

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το CLOUDplus είναι μία συνδρομητική πλατφόρμα. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο ανανεώνεται και διαρκεί η συνδρομή που έχει επιλέξει το διαγνωστικό κέντρο-συνδρομητής (1, 3 ή 6 μήνες). Αν ο ασθενής θελήσει να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την αποθήκευση των εξετάσεών του, πρέπει να ενημερώσει το διαγνωστικό κέντρο. Μόλις το CLOUDplus ενημερωθεί από το διαγνωστικό κέντρο για την ανάκληση της συγκατάθεσης, τα δεδομένα διαγράφονται άμεσα και δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Το CLOUDplus εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά ή της απώλειάς τους.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης
  Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους
 • Δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας
  i. όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση
  εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
  ii. όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς
  iii. όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από το CloudPlus
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
  Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό
 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
  Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο [email protected] ή στο 210-2202969

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

 

8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πολιτική αυτή ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά διαστήματα.
Η παρούσα τελευταία έκδοση ισχύει από 09.06.2020