ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Συνδρομές


STARTER

ADVANCED

ENTERPRISE

ENTERPRISE PLUS

Προβολή εξετάσεων χωρίς κανένα πρόγραμμα 

Εξετάσεις πρώτου
επιπέδου: Μαστογραφία,
Υπερηχογράφημα,
Ακτινογραφίες, Dexa

Εξετάσεις δευτέρου
επιπέδου: Αξονική τομογραφία, Μαγνητική
τομογραφία

Προσαρμοζόμενο ανάλογα τις ανάγκες

Χειροκίνητη μεταφορά αρχείων από το διαγνωστικό
στην πλατφορμα μεγέθους έως 200MB ανά αρχείο

Προμήθεια εξοπλισμού Uploader αυτοματοποιημένης
μεταφορά αρχείων από το διαγνωστικό στην πλατφόρμα ανεξάρτητου
μεγέθους αρχείου

Smart Album 1 κατηγορίας (πχ
χρόνος, τρόπος εξέτασης ή κάποιος άλλος τεχνικός
παράγοντας)

Smart Album 2 κατηγοριών (πχ χρόνος και τρόπος
εξέτασης)

Απεριόριστα Smart
Albums

Προσαρμοζόμενο ανάλογα τις ανάγκες

Διάρκεια εξετάσεων /
Αποθηκευτική ικανότητα

30 ημέρες / 1TB

90 ημέρες / 2TB

180 ημέρες / 4TB

Προσαρμοζόμενο ανάλογα τις ανάγκες

Προστασία προσωπικών
δεδομένων

Μόνιμοι Εγγεγραμένοι χρήστες:

 • 50 Μόνιμοι χρήστες

 • Html viewer

 • Μεταφόρτωση pdf

 • 100 Μόνιμοι χρήστες

 • Html viewer

 • Μεταφόρτωση pdf

 • 300 Μόνιμοι χρήστες

 • Html viewer

 • Web αναφορά

 • Μεταφόρτωση pdf

 • Λήψη zip dicom αρχείων

 • Επιλογή ανάκτησης αρχείων σε περίπτωση απώλειας (Disaster recovery)

Προσαρμοζόμενο ανάλογα τις ανάγκες με επιπλέον λειτουργικότητα

Προσωρινοί χρήστες:

ΝΑΙ: Απεριόριστοι χρήστες / Διάρκεια: 5 ημέρες

ΝΑΙ: Απεριόριστοι χρήστες / Διάρκεια: 10 ημέρες

ΝΑΙ: Απεριόριστοι χρήστες / Διάρκεια: 14 ημέρες

ΝΑΙ: Προσαρμοζόμενο

Patient Portal

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ μία εξέταση ανά κωδικό / ΝΑΙ pdf αρχεία/ ΟΧΙ λήψεις

Ολοκληρωμένο
Portal ασθενών

Προσαρμοζόμενη ιστοσελίδα με λογότυπο

Institutions 

1

1

1

Απεριόριστα

Μεταφορά δεδομένων μεταξύ παραρτημάτων

Μεταφόρτωση αρχείων στο φάκελο του ασθενή (pdf , jpeg etc) :

Ειδοποιήσεις μέσω Email

Τεχνική υποστήριξη εντός 24ώρου (Δευτέρα - Παρασκευή)

Τεχνική υποστήριξη εντός 1 ώρας (Δευτέρα - Παρασκευή)

Επιθυμώ ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστική περίοδο στο CLOUDplus

Διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου: 21 ημέρες