10. Ο ασθενής έχει πρόσβαση στις απεικονιστικές του εξετάσεις;

Ναι, ο ασθενής έχει πρόσβαση στις εξετάσεις του για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στην πλατφόρμα.