2. Πόση ώρα χρειάζεται για να ανέβει μια εξέταση;

Ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τη ταχύτητα του internet και το μέγεθος της εξέτασης. Συνήθως, απαιτούνται 5-10 λεπτά για εξετάσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (μαγνητικές ρουτίνας, ακτινογραφίες, υπερηχογράφημα) και 20 λεπτά για εξετάσεις μεγάλου μεγέθους (ψηφιακές μαστογραφίες, ειδικές μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες).