11. Για πόσες ημέρες αποθηκεύονται οι εξετάσεις στο CLOUDplus;

Οι ημέρες αποθήκευσης των εξετάσεων θα εξαρτηθούν από το ανάλογο πρόγραμμα που έχει επιλεχθεί (1,3,6 μήνες ή παραπάνω αν υπάρχουν εξειδικευμένες ανάγκες).