6. Ο ιατρός μπορεί να διαγράψει αρχεία/εξετάσεις από τον λογαριασμό του;

Όχι, στον ιατρό δεν δίνεται η δυνατότητα να διαγράψει εξετάσεις. Οι εξετάσεις διαγράφονται μόνο όταν παρέλθει ο χρόνος αποθήκευσής τους στην πλατφόρμα (μετά από 1, 3 ή 6 μήνες ανάλογα με το εκάστοτε πρόγραμμα που επέλεξε το διαγνωστικό).