5. Πως μπορεί ο ιατρός να δει τις εξετάσεις που έχει διαθέσιμες στον λογαριασμό του;

Οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες 24ωρες την ημέρα, κάθε μέρα από οποιοδήποτε υπολογιστή tablet και smartphone.