9. Ποια η διαφορά ενός προσωρινού χρήστη από έναν μόνιμο;

Ένας προσωρινός χρήστης της πλατφόρμας διαγράφεται αυτόματα μετά από μια περίοδο 5-10 ημερών. Ένας μόνιμος χρήστης παραμένει απεριόριστα στην πλατφόρμα και διαγράφεται μόνο αν το αποφασίσει το διαγνωστικό – κλινική.