13. Αν ο ασθενής δεν επιθυμεί να δει τις εξετάσεις του ο θεράπων ιατρός αλλά να τις αξιολογήσει ένας άλλος για μια δεύτερη γνώμη, τι πρέπει να κάνει;

Η πλατφόρμα διαθέτει ειδικά φίλτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), επομένως υπάρχει δυνατότητα επιλογής των ιατρών που θα έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις ανάλογα με την επιθυμία του εκάστοτε ασθενούς.