14. Χρειάζεται ο ασθενής να παραλάβει τις εξετάσεις του ή το cd της εξέτασης για να έχει πρόσβαση στο CLOUDplus;

Όχι απαραίτητα, ο ασθενής μπορεί να έχει ολοκληρωμένη πρόσβαση στον φάκελο της εξέτασής του (εικόνες και διάγνωση) είτε ως μόνιμος είτε ως προσωρινός χρήστης, ανάλογα με τη πολιτική του κάθε διαγνωστικού – κλινικής.