1. Πως μεταφέρεται μια απεικονιστική εξέταση, πχ Αξονική Τομογραφία, στο CLOUDplus;

Η εξέταση μεταφέρεται στην πλατφόρμα είτε αυτόματα, μέσω του δωρεάν uploader που εγκαθιστά η CLOUDplus στο διαγνωστικό, είτε χειροκίνητα από τη κλινική-διαγνωστικό μέσω προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο (Safari, Google Chrome κ.α)