12. Έχει δυνατότητα ο ασθενής, αν το θελήσει, να διαγράψει τις εξετάσεις του από το CLOUDplus;

Για τη μεταφορά και διαγραφή των εξετάσεων είναι υπεύθυνο το διαγνωστικό κέντρο. Αν ο ασθενής το επιθυμεί, η κλινική μπορεί να διαγράψει τις εξετάσεις πριν τον προκαθορισμένο χρόνο ή εξ αρχής να μην τις μεταφέρει στην πλατφόρμα.