8. Το διαγνωστικό εκτός από τις εικόνες της εξέτασης μπορεί να ανεβάσει και διαγνώσεις ή άλλα χρήσιμα αρχεία;

Το διαγνωστικό – κλινική μπορεί να ανεβάσει αρχεία pdf και jpeg στον φάκελο CLOUDplus του ασθενή (πχ πορίσματα εξετάσεων, εικόνες κτλ) ή ακόμα και αρχεία Dicom από άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.