7. Μπορεί ο χρήστης της πλατφόρμας να ανεβάσει δικά του αρχεία στον φάκελο ενός ασθενή;

Ναι, αν το διαγνωστικό – κλινική το επιθυμεί μπορεί να δώσει περαιτέρω δικαιώματα σε ορισμένους και επιλεγμένους χρήστες.